lístky

Cena

Cena lístka je každoročne poctivo prepočítaná a každý cent z ceny vstupného je použitý na účely spojené s organizáciu festivalu. V prípade že sa nám podarí dohodnúť na festival interpretov za nižšiu sumu sa to automaticky odzrkadlí aj na cenách vstupného. Nižšia cena v tomto prípade, ale neznamená nižšiu kvalitu. Festival sa snažíme rok od roka zlepšovať a veríme, že je to cítiť.

Systém predaja

Tento rok budu lístky dostupné online u nášho online vstupenkového partnera Tootoot, alebo si ich viete zakúpiť osobne v klube WaveLibresso Books & Coffee.

 Kúpiť

Festival na mape