fbpx
Breathe festival cierne logo
Od roku 2016 Breathe funguje ako občianske združenie, vďaka čomu máme možnosť požiadať o vaše 2% z dane, ktoré pomôžu Breathe festivalu rásť a posunúť ho ďalej.

Poďte do toho s nami!

Venujte nám svoje 2% a vytvorte s nami lepší Breathe.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2023.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do vyhlásenia.

5. Tlačivá (teda Vyhlásenie, Potvrdenie o príjme) doručte osobne, alebo zašlite poštou najneskôr do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia. Suma ale nesmie byť nižšia ako 3€.

2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte osobne, alebo zašlite poštou v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v DP, že poukazujete 2% z dane.

2. Riadne vyplnené DP doručte osobne, alebo zašlite poštou v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

P.S.

Ak poukazujete 2 % ako fyzická osoba, prosím používajte k asignácii 2 % výlučne tlačivá určené Finančnou správou SR (viď príloha). Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane musia byť samostatne na jednostranných listoch alebo obe na jednom obojstranne tlačenom liste.
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie

Údaje potrebné na poukázanie 2% Breathe o.z.:

Obchodné meno/názov: Breathe o.z.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 50200658 (pozor IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava)
Adresa/sídlo: Tehelná 55, Prešov, 08001, Slovenská republika
crossmenuchevron-down